Rok za prijavu je 45 dana objave -  zaključno 17. rujna 2015. Prijave na natječaj dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. (Plavi ured), Vodnikova 12/2, Zagreb.

Ovaj se program provodi od 1998. godine i prvi je takav program u Republici Hrvatskoj. Natječaj se raspisuje jednom godišnje, a do sad je odobreno i isplaćeno preko 300 potpora u ukupnoj vrijednosti od oko 4 milijuna kuna. Provedbeno tijelo je Grad Zagreb, Savjet za potore inovatorima. Iznosi ovogodišnjih potpora kreću se od 10.000 do 40.000 kn.

Natječaj je namijenjen mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima, zadrugama i ustanovama u vlasništvu fizičkih osoba, obrtima i djelatnostima slobodnih zanimanja – inovatorima koji su podnositelji zahtjeva za zaštitu industrijskog vlasništva ili nositelji prava industrijskog vlasništva sa sjedištem na području Grada Zagreba.

Kriteriji prihvatljivosti

  • sjedište pravne osobe na području Grada Zagreba
  • barem pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva

Prihvatljivi troškovi

  • stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu
  • razvoj i tehničko-tehnološka obrada inovacija
  • sufinanciranje promidžbenih aktivnosti
  • sufinanciranje analize tržišta

Potpore se neće odobriti za inovacije

  • za koje nije pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva ili u slučaju da je postupak pokrenut, ali je rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo prijava odbačena ili je odbijen zahtjev za zaštitu industrijskog vlasništva
  • za koje je potpora za istu namjenu već bila odobrena
  • koje su razvijene do razine gotovog proizvoda i koje se na tržištu nalaze u velikim serijama
  • po isteku pet ili više godina od zadnje odobrene potpore za tu inovaciju

Potrebni obrasci i Pravilnik dostupni su na poveznicama navedenim ispod:

Za dodatne informacije obratite se na mail adresu: aleksandar.grozdanic@plaviured.hr ili na telefon 01 / 099 / 3667 149