Vodila je brojne seminare u Zagrebu, Splitu, Londonu, Washingtonu i u drugim gradovima. Urednica je i novinarka poslovnih medija. Pokretačica je portala MojBIz.com za poduzetnike početnike.

Cilj je bio, kao na prvom, tako i na drugom treningu upoznati polaznike s prodajnim tehnikama i važnosti neverbalne komunikacije, ali i interne komunikacije u sklopu tvrtke. Kroz niz praktičnih vježbi i simulacija stvarnih prodajnih situacija polaznicima je na praktičan način približen prodajni i komunikacijski proces.

I polaznici ovog treninga razmjenili su kontakte, a suradnja s njima će se nastaviti i kroz druge saminare, savjetovanja i slično.