Gradonačelnik Grada Zagreba prihvatio je prijedlog Povjerenstva za odobravanje potpora za samozapošljavanje za 2019. i donio Zaključak o utvrđivanju Liste za dodjelu potpora za samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti:

Ugovor s Zagrebačkim inovacijskim centrom d.o.o. potpisuje se nakon dostave propisane dokumentacije, a ukoliko dokumentacija ne bude dostavljena u navedenom roku, smatrat će se da je prijavitelj potpore odustao od zahtjeva.

Čestitamo svim novim korisnicima potpore za samozapošljavanje Grada Zagreba za proizvodne djelatnosti.