Prihvaćen je prijedlog Povjerenstva za odobravanje potpora za samozapošljavanje za 2018. i donesen je Zaključak o utvrđivanju Liste za dodjelu potpora za samozapošljavanje u Gradu Zagrebu:

Nakon dostave propisane dokumentacije slijedi potpisivanje ugovora, a ukoliko dokumentacija ne bude dostavljena u navedenom roku, smatrat će se da je prijavitelj potpore odustao od zahtjeva.

Više podataka o potpori i njenim ovogodišnjim korisnicima pogledajte u infografici!

Čestitamo i veselimo se novim proizvodnim projektima!