Na Forumu sudjeluje oko 2 500 gostiju iz Europe, Azije , SAD-a i Bliskog Istoka. Naglasak je na raspravi i pronalasku rješenja o makroekonomskim temama, temama međunarodne politike i sigurnosti, inovacijama i održivom razvoju.

Razvojna agencija Zagreb je partner ovog Foruma. Kao predstavnik Agencije, direktor Frane Šesnić danas će moderirati debatu na temu "How can Big Data foster Digital Economy in Local Communities?".