Cilj projekta je stvoriti cjelovitu platformu financijskih izvora koja će povezati investitore s poduzetnicima i koja će uključiti sve mehanizme financijskog inženjeringa te u isto vrijeme pružiti inovativna rješenja u vezi financiranja rizičnog kapitala, privatnog ulaganja i stvaranje javno-privatne strukturne suradnje. 

Sastanak je službeno otvorio direktor Razvojne agencije Zagreb- TPZ Frane Šesnić koji je pozdravio prisutne i u kratkom izlaganju predstavio rad Razvojne agencije Zagreb- TPZ.

Voditeljica projekta Milica Projić prezentirala je projekt te je istaknula ključne projektne aktivnosti kao što su izrada jedinstvenog kataloga financijskih usluga i proizvoda, stvaranje međunarodne online platforme za financiranje malih i srednjih poduzeća kroz koju će 900 MSP-a (iz svih zemalja uključenih u projekt) poboljšati svoju učinkovitost i pristup financijskim sredstvima. Platforma će uključivati inovativne ICT instrumente kao što su usluga za analizu rejtinga, samo-dijagnostika i RSS sistem za savjetovanje poduzeća sukladno njihovom interesu. Tijekom projekta organizirat će se ECOFUNDING Lab-ovi na kojima će se testirati usluge i proizvodi na platformi s ciljem povezivanja poduzetnika i investitora. Također je predviđeno organiziranje MSP panela na kojem će poduzetnici koristeći B2B metodologiju predstaviti aktivnosti tvrtke financijskim institucijama te privatnim investitorima. Za 90 tvrtki koji djeluju u području uštede energije, eko inovacija, zelenog i plavog poslovanja  izradit će se poslovni planovi te će se potpisati  sporazum s ključnim subjektima u financijskom sektoru koji će pregledati i eventualno financirati 10 specifičnih investicijskih projekata.

Na predstavljanju projekta prisustvovalo je 12 dionika (predstavnici iz Instituta za energetiku i zaštitu okoliša- EKONERG, Energetskog instituta Hrvoje Požar, Energo Media Servisa, Obrtničke Komore Zagreb i Obrtničkog učilišta, Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske- REGEA, Europske poduzetničke mreže Hrvatske- EEN, HEP ESCO-a, Hrvatske gospodarske komore, HGK- Komore Zagreb, Grada Zagreba- Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Prvi korak- poduzetničkog centara d.o.o., ACE Adriatica d.o.o.) s ciljem izmjene znanja i iskustva u području zelenog poslovanja i savjetovanja.

Kroz diskusiju dionika  definirane su projektne aktivnosti koje će se poduzeti u narednom periodu kako bi se pridonijelo što uspješnijem ostvarenju projektnih ciljeva.

Projekt ECOFUNDING sufinanciran je kroz MED Programme. U projektu sudjeluje 8 država s područja Mediterana i ukupno 11 partnera.