Projekt „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstva za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanje partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezenih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama tržišta rada.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava po pozivu „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ iznosio je 73.440.000,00 HRK.  

U okviru ovog poziva potpisan je i ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta „ZgAktiv - znanjem i partnerstvom do posla“ koji za cilj ima povećati zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz provođenje mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba te unaprijediti funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba. Razvojna agencija Zagreb je nositelj ovog projekta dok su partneri Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Institut za razvoj tržišta rada, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih, Pučko otvoreno učilište Zagreb i Institut za stručno usavršavanje mladih.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 1.991.474,54 HRK, dok ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 1.991.474,54 HRK. Više o projektu „ZgAktiv - znanjem i partnerstvom do posla“ doznajte na linku.