Seminar se održava od 8. - 11. travnja 2014., u trajanju od 21 školski sat. Druge dvije grupe polaznika pohađat će seminar u terminima od 15. 18. travnja 2014. i od 6. – 9. svibnja 2014.

Teme i predavači:

Na seminaru ''Od ideje do poduzetničke realizacije'' dvadesetak polaznika će odslušati teme iz područja financija, računovodstva, marketinga, prodaje, radnih odnosa, pisanja poslovnih planova, uvoda o e-poslovanju te o pravnoj regulativi vezano uz pokretanje poslovanja.

Predavači na seminaru su: Frane Šesnić, Aleksandar Grozdanić, Marina Grgić Eldić, Tamara Didak, Anita Brajković i Mirjana Fijolić.

Cilj projekta:

Cilj ovog projekta je osposobiti branitelje za pokretanje i upravljanje vlastitim poduzećem s fokusom na stjecanje poduzetničkih vještina i praktičnih znanja kroz edukaciju i savjetovanje

Nakon osnovnog poduzetničkog seminara uslijedit će četiri specijalistička seminara i mentoriranje polaznika prilikom pisanja poslovnih planova i pokretanja vlastitih poslovnih subjekata.