Cilj studija je pružanjem konkurentnih i primjenjivih znanja i vještina obrazovati i osposobiti polaznike za kvalitetnu pripremu te učinkovitu i djelotvornu provedbu razvojnih projekata i strategija financiranih sredstvima Europske unije, kao i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora, a radi ostvarivanja prepoznatljivih i održivih razvojnih učinaka u Hrvatskoj.

Kome je namijenjen studij? Na studiju će se obrazovati i osposobljavati zaposlenici iz gospodarstva, tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnih poduzeća, organizacija civilnog društva, konzultanti te nezaposleni visoko obrazovani građani koji će pohađanjem ovog studija izgraditi svoje kompetencije te na tržištu postati konkurentnija radna snaga.

Ključni elemenati inovativnosti studijskog programa su:

• konkretna i upotrebljiva primjena stečenih znanja i vještina,

• izrada kvalitetne projektne prijave kao zadatka svakog polaznika studija,

• interdisciplinarna struktura programa, s posebnim naglaskom na široj razvojnoj problematici i holističkom sagledavanju razvoja,

• interaktivan rad, konzultativno-instruktivna nastava i kontinuirano mentorstvo svakog polaznika,

• organizacija okruglih stolova, rasprava, tematskih nacionalnih i regionalnih konferencija,

• studijsko putovanje u inozemstvo.

 

Održavanje nastave će se temeljiti na iskustvenom učenju i simulacijama te timskom radu polaznika i predavača/mentora, kao i između samih polaznika. Poticat će se polaznike na strateško razmišljanje, inovativnost, te učenje iz najbolje hrvatske i europske prakse u pripremi i provedbi razvojnih projekata, značajnih za pokretanje razvoja u Hrvatskoj.

 “Studij je kao stvoren za sve koji rade na poslovima pripreme i provedbe EU projekata bez prethodnog znanja i iskustva, kao i za one koji žele prethodno stečeno znanje i iskustvo dodatno utvrditi. Posebnost studija su predavači s praktičnim iskustvom koji na zanimljiv način približavaju praksu polaznicima. Također, pohađanje studija je prilika za upoznavanje i povezivanje s kolegama iz raznih institucija i resora. Preporučam!”, o studiju je izjavio Mario Ramljak, stručni savjetnik u Ministarstvu zdravstva. 

Za više informacija preuzmite dokumente PDSS1 i PDSS2