Natjecanje je namijenjeno svim tijelima javne vlasti zaduženima za kreiranje politika, s posebnim naglaskom na tijela na lokalnoj/regionalnoj razini. Prihvatljivi potencijalni predlagatelji projekata su nacionalne organizacije, općine, gradovi, regije i županije, javno-privatna partnerstva između tijela državne uprave i poduzetnika, obrazovni programi i poslovne organizacije.

Izbor najboljeg projekta EEPA sastoji se od dvije faze:

  • Prva faza uključuje nacionalnu razinu- Ministarstvo poduzetništva i obrta zaprima prijave i pruža potporu potencijalnim prijaviteljima
  • Druga faza odabira najboljeg projekta odvija se na europskoj razini na koju Republika Hrvatska ima pravo kandidirati 2 odabrana projekta (projekti koji su nakon evaluacije dobili najveći broj bodova)

Krajnji rok za dostavu kompletne dokumentacije Ministarstvu poduzetništva i obrta za EEPA natječaj je 12. travnja 2014. godine.

Dodjela nagrada EEPA održat će se u listopadu 2014. godine u Italiji u 6 različitih kategorija koje uspješno prepoznaju poduzetničke inicijative:

1. Poticanje poduzetničkog duha

2. Ulaganje u poduzetničke vještine

3. Poboljšanje poslovnog okruženja 

4. Poticanje internacionalizacije poslovanja

5. Potpora razvoju „zelenog“ tržišta i učinkovito korištenje resursa

6. Odgovorno i „uključujuće“ poduzetništvo

Više o natječaju i načinu prijave saznajte ovdje