Strategija Europa 2020. kao tri najvažnija prioriteta ističe pametan, održiv i uključiv rast. Pri tom se pametan rast zasniva na razvoju gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama. Jasno je da se gospodarski i društveni rast i razvoj može povećati isključivo kroz jačanje suradnje znanosti i gospodarstva. Jedno od pitanja o kojima je potrebno otvoriti konstruktivan dijalog je i: kakva je ta suradnja danas u Hrvatskoj? Odgovara li hrvatska znanost na izazove hrvatskog gospodarstva? Kako podići apsorpcijske kapacitete hrvatskog gospodarstva i znanosti jačanjem međusobne suradnje?

Govornici na okruglom stolu su:

  • akademik Dario Vretenar, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost
  • mr. sc. Darko Liović, predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG-BICRO,
  • Dijana Bezjak, pomoćnica ministra, Ministarstvo poduzetništva i obrta,
  • prof. dr. sc. Damir Boras, novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Slavko Vidović, direktor Infodom d.o.o.
  • Gabrijela Herceg Sarajlić, načelnica Sektora za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta,
  • Tomislav Bronzin, osnivač i direktor CITUS d.o.o.

Ulaz je slobodan, prijave nisu predviđene.

Više o događaju saznajte ovdje