Sukladno obavezi iz zakona o proračunu (Narodne novine broj: 87/08 i, 136/12),Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017., donesen je u lipnju 2014.

Namjera ministarstva je stvaranje konkurentnog gospodarstva, namijenjenog društvu znanja, većem stupnju inovativnosti uz optimalno korištenje prirodnih resursa. Temelj strateškog plana i krajni cilj je povećanje konkurentnosti i održivog ekonomskog razvoja. Prioritet na putu razvoja stoga predstavlja povećanje i stvaranje visoko razvijenog malog gospodarstva.

Strateški ciljevi iz Strategije razvoja poduzetništva 2013. – 2020. su posebni ciljevi ovog Strateškog plana i usmjereni su prema ostvarenju općeg cilja - povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, dok su posebni ciljevi:

1.1 Poboljšanje ekonomske uspješnosti
1.2 Poboljšanje pristupa financiranju
1.3 Promocija poduzetništva
1.4 Poboljšanjem poduzetničkih vještina
1.5 Poboljšanje poslovnog okruženja
 

Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017., možete preuzeti ovdje.

Izvor; minpo.hr