Potpore ovog Javnog poziva pružit će se za dvije vrste projekata koji predstavljaju različite sektore i to:  1. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) te 2. Konkurentnost turizma

Ciljevi poziva su:

1. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP)- povećanje ekonomske aktivnosti primjenom sveobuhvatnog pristupa strateškim potrebama MSP-a kroz projekte čiji je cilj poboljšati tehnološku strukturu poduzeća, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja, te ojačati održivost i konkurentnost poduzeća.

2. Konkurentnost turizma- doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Financijska podrška biti će pružena malim i srednjim poduzećima koji ulažu u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivošću i ekološkim standardima određenima nacionalnim strategijama.

Ukupan iznos sredstava za financiranje obje vrste projekata je 255.714.160,00 kn pri čemu je minimalan iznos potpore, 3.800.000 kn, a maksimalan iznos 26.000.000 kn sufinanciranja bespovratnih sredstava prema prihvatljivim troškovima.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga traje od 23.12.2013. do 21.02.2014. godine.

Kako bi potencijalni podnositelji dobili što više informacija o samom natječaju i natječajnoj proceduri MINPO će organizirati Informativne radionice u Zagrebu (13.01.2014.g.), Osijeku, Rijeci i Splitu.

Više o informativnim radionicama i javnom pozivu saznajte ovdje