Najava javnog poziva uključuje: sažetak poziva na dostavu projektnih prijava, upute vezane uz podnošenje projektnih prijava, prihvatljivost prijavitelja i projektnih troškova te prilog o postupcima javne nabave za subjekte koji nisu obveznici zakona o javnoj nabavi

Raspisivanje Javnog poziva na dostavu projektnih prijava očekuje se tijekom prosinca 2013. godine nakon što Europska komisija odobri, a Vlada Republike Hrvatske usvoji produljenu Kartu regionalnih potpora kojom se utvrđuju područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore te njihov maksimalni intenzitet.

Sheme dodjele bespovratnih potpora pod nazivom „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva namijenjena je malim i srednjim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj a obuhvaća dvije vrste područja koja će se financirati, odnosno, dvije grupe potpora:

  • Grupa 1.  Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva
  • Grupa 2. Jačanje konkurentnosti turizma

Ukupan iznos sredstava za financiranje obje Grupe je 255.714.160,00 kn pri čemu je minimalan iznos potpore, 3.800.000 kn, a maksimalan iznos 26.000.000 kn sufinanciranja bespovratnih sredstava prema prihvatljivim troškovima.

Navedena shema dio je operativnog programa “Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ u sklopu Prioritetne osi 2 – Mjere 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) za koju je nadležno Ministarstvo poduzetništva i obrta, a financira se iz  Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Više o najavi Javnog poziva saznajte ovdje.