Detaljan put od registracije, iskaza vašeg interesa, prijave i dolaska ne izabranu edukaciju donosimo u video sadržaju dostupnom na ZICER-ovom YouTube kanalu.

Detaljne upute kako se registrirati i prijaviti na edukaciju dostupne su i na web starnici plaviured.hr.