Natječaj je trajao od 10. lipnja do 10. srpnja 2019. godine i u tom roku zaprimljen je 31 zahtjev za potporom. Nakon evaluacije svih pristiglih zahtjeva, bodovanja i utvrđivanja rang liste, odobrena je potpora za 29 prijavljenih inovacija.

Riječ je o komercijalnim inovacijama koje rješavaju problem na nekom tržištu, a ZICER Plavi ured je tu pružio savjetodavnu podršku pri pripremanju dokumentacije i informiranju o uvjetima natječaja.

Kao i svih ovih godina, susreli smo se s raznim inovacijama – od raznih aplikacija do pametnih stolova i složenih elektroničkih uređaja. Neke od njih popratit ćemo u našoj rubrici poduzetnički centar.

Slijedi potpisivanje ugovora o korištenju potpora inovatorima Grada Zagreba te rok za realizaciju od 120 dana, nakon kojeg inovatori dostavljaju dokumentirano izvješće o namjenski utrošenim sredstvima te prikaz postignutih rezultata.

Listu odobrenih potpora za 2019godinu pogledajte ovdje.

Čestitamo svim inovatorima i želimo im puno sreće u daljnjim pothvatima!