Cilj ECOFUNDING projekta (sufinanciran kroz EU program MED) je ojačati konkurentnost poduzećima sa područja Mediterana na poljima eko – inovacija i energetske učinkovitosti i održivosti sa ciljem unapređenja potencijalnog rasta na transnacionalnoj razini kroz uspostavljanje specifične online platforme koja sadrži inovativne usluge i proizvode na polju financiranja i inovacija.

Kroz svoje aktivnosti, projekt osnažuje mehanizme transnacionalne suradnje između investitora i tražitelja sredstava, jačajući odnose između zelenih kompanija favorizirajući transfer znanja i razvoj transnacionalnih projekata i boljeg pristupa europskim financijskim tržištima sa područja Mediterana.

Postizanje glavnog cilja projekta, moglo bi se sažeti u slijedeću jednadžbu:

Pristup sredstvima + internacionalizacija energija = održivi razvoj i stvaranje blagostanja

U projektu sudjeluju 8 država: Španjolska, Portugal, Cipar, Grčka, Francuska, Slovenija, Italija, Hrvatska i ukupno 11 partnera: Council of Chambers of Commerce of the Valencian Region, Confindustria Sicilia, Verona Innovazione - Special Agency of the Chamber of Commerce of Verona, Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Cote d'Azur, Chamber of Commerce and Industry of Marseille Provence, University of Algarve - Division of Entrepreneurship Support and Technology Transfer, Development Agency Zagreb – TPZ Ltd., Chamber of Commerce and Industry of Ioannina, Cyprus Chamber of Commerce and Industry, IVACE, Valencia Institute of Business Competitiveness, Jozef Stefan Institute - Energy Efficiency Centre.

Ukupni proračun projekta je 1.478.143,56 Eur od čega 139.800,00 Eur su za aktivnosti koje treba RAZA provesti(118.830,00 Eur je osigurano iz EU, a 20.970,00 Eur je vlastito učešće).

Vremenski okvir trajanja projekta je 24 mjeseca. Projektne aktivnosti započete su 25. – 26. 03. 2013. na tzv. „Kick-off“ sastanku u Valenciji. Na sastanku su sudjelovali svi partneri projekta, a uvodnu riječ imali su španjolski ministar financija i javne uprave Juan Carllos Moraques, te predsjednik Gospodarske komore Valencije José Vicente Morata.