Agencija je nasljednik Europske agencije za konkurentnost i inovacije- EACI koja krajem 2013. godine prestaje s radom. EASME će od 2014. godine u ime Europske komisije upravljati većim dijelom programa za poticanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (COSME) te će biti nadležna i za dio programa Obzor 2020 koji se odnosi na malo i srednje poduzetništvo. Također u okviru istog programa, agencija će biti nadležna i za dijelove koji se odnose na energetiku, klimatske i socijalne izazove, kao i za Program za okoliš i klimatske promjene (LIFE). Tijekom 2014. godine EASME će preuzeti nadležnost i za značajan dio aktivnosti iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF). Nova agencija će malim i srednje velikim poduzećima ponuditi specijaliziranu instituciju namijenjenu poboljšanju konkurentnosti poduzeća.