Forum će se održati u utorak, 10. veljače 2015., u 14 sati u Kongresnom centru Forum Zagreb (Radnička cesta 50).

Cilj Foruma je predstaviti inovacijske programe HAMAG-BICRO-a za potporu inovacijskom procesu u sektoru malog i srednjeg poduzetništva, uspješne projekte HAMAG-BICRO-a usmjerene jačanju aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija kod poduzetnika te najaviti nove natječaje za Program II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM  te Program III: Suradničko istraživanje i razvoj – IRCRO .

Više o Poduzetničkom Forumu i kako se prijaviti saznajte na web stranici HAMAG-BICRO-a.