Pozivaju se svi zainteresirani stručnjaci da se prijave za mentoriranje startup poduzetnika u Zagrebačkom inovacijskom centru. Mentori će pružati usluge savjetovanja sudionicima programa predinkubacije, inkubacije i predakceleracije.

Prijaviti se mogu fizičke osobe koje posjeduju profesionalno iskustvo, znanje i vještine potrebne za mentoriranje startup poduzetnika. Cilj mentorskih usluga je pružiti podršku razvojnim timovima i mladim startupovima u razvoju i komercijalizaciji proizvoda. Uloga mentora je povećati šanse za uspjeh poduzetničkih ideja.

Mentori nužno moraju zadovoljavati kriterije odabira mentora određene Pravilnikom o mentoriranju, kako bi mogli kvalitetno ispunjavati svoje odgovornosti prema Zagrebačkom inovacijskom centru.

Zagrebački inovacijski centar će evaluirati zaprimljene prijave kandidata za mentoriranje te o ishodu obavijestiti kandidate pisanim putem najkasnije u roku od 30 dana od datuma zaprimanja prijave.

Obrazac za prijavu dostupan je na linku:

PRIJAVI SE