MLADEN VUKMIR

Odvjetnik i stručnjak za Intelektualno vlasništvo

Mladen Vukmir, partner-osnivač odvjetničkog društva Vukmir i suradnici, nakon diplome pravnog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu stekao je diplomu Magistra intelektualnog vlasništva na fakultetu Franklin Pierce Law Center u SAD-u.

Imenovan je patentnim zastupnikom i zastupnikom za žigove ovlaštenim za zastupanje pred Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) i Europskim patentnim uredom.

Autor je brojnih članka te čest predavač o temama s područja intelektualnog vlasništva. Arbitar je za domaće sporove pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore, panelist pri Administrativnom panelu za domene WIPO-a (UDRP), medijator pri Međunarodnom institutu za sprječavanje i rješavanje sporova (CPR) i pri INTA PON te certificirani izmiritelj Međunarodnog instituta za medijaciju (IMI). 2011. godine izabran je za predsjednika AIPPI Hrvatska, a od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2014. član je Upravnog odbora International Trademark Association (INTA).

Mladen VUkmir zastupa brojne multinacionalne kompanije a bio je također i savjetnik raznim domaćim i međunarodnim organizacijama, poput Ministarstva znanosti i tehnologije, Svjetske organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO), Svjetske banke i Europske komisije (programi CARDS 2002. i IPA 2009.) te Vijeća GLG.