MIHAELA MIKIĆ

Ekonomija / Ekonomika poduzetništva

Mihaela Mikić rođena je 06.06.1981. u Zagrebu. Dodiplomski studij završila je 2004.g. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine počinje raditi na Ekonomskom fakultetu Zagreb, prvo u svojstvu vanjskog suradnika, a od 2005.g. u svojstvu asistenta na Katedri za ekonomiku poduzeća. Magistrirala je 2008.g. s temom Upravljanje troškovima u proizvodnim poduzećima RH, a doktorirala 2012.g. s temom Utjecaj internacionalizacije na uspješnost poslovanja malih i srednjih poduzeća. Doc. dr. sc. Mihaela Mikić sudjelovala je u izvođenju nastave na kolegijima Mikroekonomija, Poduzetništvo, Upravljanje malim i 
srednjim poduzećima, Operacijski menadžment i Osnove menadžmenta. Uspješno je završila program edukacije 2007.g. (certifikat iz područja didaktike, psihologije, retorike, hrvatskog jezika i informatike). Područja njezinog znanstvenog djelovanja primarno se odnose na Poduzetništvo i Upravljanje malim i srednjim poduzećima. Aktivno se služi engleskim, a pasivno i njemačkim jezikom.