Mentoriranje

Mentoriranje ima za cilj osigurati stručnu pomoć u početnoj fazi razvoja novih proizvoda ili usluga. Pruža daljnje smjernice za razradu poslovnog modela i kako prilagoditi poslovanje zahtjevima tržišta te ojačati vještine potrebne za predstavljanje investitorima.

Mentori sudjeluju u procesu razvoja timova od početne razrade poduzetničke ideje pa sve do faze potpune spremnosti za investitora, ali i u procesu razvoja i rasta startup poduzetnika - članova ZICER-a.

Savjetodavne usluge mentora su podijeljene u slijedeća poslovna područja:

  • Područje A: Razvoj proizvoda ili usluga (ciljano tržište, konkurencija, pozicioniranje na tržištu, osnovne dodane vrijednosti proizvoda za ciljano tržište, strategija za intelektualno vlasništvo, pravni okviri),
  • Područje B:  Komercijalizacija proizvoda ili usluge ( vrste prodaje, kanali za distribuciju, kanali za promociju, plan rasta, strateška partnerstva, tržišna istraživanja),
  • Područje C: Upravljanje poslovanjem (organizacijska struktura, podjela odgovornosti, procesi upravljanja, vođenje timova, upravljanje organizacijskim promjenama, ljudski potencijali i strategija zapošljavanja),
  • Područje D1: Priprema Poslovnog plana (poslovni model, cjenovni model, financijska projekcija),
  • Područje D2: Plan financiranja (financijski zahtjevi, financijska partnerstva, strategija dokapitalizacije poduzeća ili projekta, ciljani potencijalni investitori, pristup ciljanim investitorima).

Postupak prijave i odabira mentora te uvjeti korištenja usluga mentoriranja definirani su PRAVILNICIMA, a prijaviti se možete ovdje.

MLADEN VUKMIR

Odvjetnik i stručnjak za Intelektualno vlasništvo

IVA GRKOVIĆ

Računovodstveno i poslovno savjetovanje

OLEG WEISZ

Video produkcija

ALEKSANDRA ĐERMANOVIĆ

Poslovni menadžment

ACO MOMČILOVIĆ

Ljudski resursi

PASCALE XÉLOT

Head of hackathon evaluation committee

ANA VEIR

Design Thinking edukacija i radionice, EU fondovi

IVAN TURČIN

Elektrotehnika i Računarstvo: telekomunikacije i informatika

LUKA SUČIĆ

Poduzetnička ekonomija

FILIP STIPANČIĆ

Magistar inženjer strojarstva

IVAN SLADE-ŠILOVIĆ

Informatologija Zdravstva, Inovacijski menadžment

DARIJE RAMLJAK

Digitalna transformacija, Design Thinking i Inovacije

MARIJAN MUMDŽIEV

Business Administration

MIHAELA MIKIĆ

Ekonomija / Ekonomika poduzetništva

ROBERT MARKUŠ

Informacijske tehnologije

SERGEJ LUGOVIĆ

Tehnološko poduzetništvo

CLEMENCE LEBRUN

Developers Ecosystem and Startups - IT SPECIALIST

IGOR JURIĆ

Industrijski dizajn, komercijalizacija inovacija

JAN JILEK

Marketing

MATEO IVANAC

Organizacijski menadžment

MIRO HEGEDIĆ

Razvoj korisnika

VEDRAN GRČIĆ

Strategija i financiranje

MARKO DUGONJIĆ

UX Dizajn

IGOR CERINSKI

B2G poslovanje

GORJAN AGAČEVIĆ

Dizajn digitalnih proizvoda