Katalog rješenja

Patent
Stype CS d.o.o.

PK20100315

Univerzalni dodatak za potpornu strukturu kamere namijenjen automatskom usmjeravanju kamere

Patent
Citus d.o.o.

PK20130471

Univerzalni sklop za upravljanje korisničkim sučeljem računala detekcijom kretanja/pokreta ljudskog tijela ili geste

Patent
HiperSfera d.o.o.

US9004397 (B2)

Autonomna stratosferna bespilotna letjelica