Katalog rješenja

Patent
Protektor d.o.o

D20080121-1

Zaštićen industrijski dizajn proizvoda Svjetlosni usmjerivač prometa (broj D20080121-1)

Patent
Citus d.o.o.

PK20000817

Distribucijski informacijski sustav baziran na Internetu kao mediju komunikacije između računala klijenta i poslužitelja

Patent
Citus d.o.o.

PK20010351

Sustav akvizicije podataka s mobilnih uređaja zasnovan na Internetu

Patent
Sial d.o.o.

PK20010358

Postupak sinkronizacije i odgovarajući davač takta za prijem signala u nestandardnim asinkronim protokolima

Patent
Sial d.o.o.

PK20030354

Sustav za prijenos alarmnih informacija iz periferijskih uređaja u korisničko računalo upotrebom modbus TCP/IP protokola

Patent
Sial d.o.o.

PK20040698

Zaštita programa na računalima upisivanjem sigurnosnih podataka u memoriju RTC integriranog sklopa

Patent
Utilis d.o.o.

PK20040754

e.CRF elektronički sustav za prikupljanje, procesiranje i analizu rezultata kliničkih istraživanja

Patent
Matuna d.o.o.

PK20050856

Sustav za automatsko mjerenje brzine motora

Patent
Utilis d.o.o.

PK20060317

Elektronički sustav za upravljanje sigurnošću i zaštitom na radu

Patent
Matuna d.o.o.

PK20060364

Višenamjenski frekventni regulator

Patent
Altpro d.o.o.

PK20080040

Mobilni uređaj za parnu destilaciju eteričnog ulja kružnim postupkom procesne vode

Patent
Matuna d.o.o.

PK20090300

Sustav za automatsko upravljanje proizvodnjom alternativnih goriva iz otpadnog jestivog ulja