Katalog rješenja

Proizvod

ShopPress

Sustav za Internet trgovinu baziran na WordPress platformi.

Proizvod

Signum ID

Proizvod
Vuković Intelligent Systems d.o.o.

Softver za automatizaciju razvoja financijskih izvještaja

Softver za automatizaciju razvoja financijskih izvještaja automatizira posao softverskih inženjera. 

Proizvod

Squee Marketplace

iOS aplikacija koja promovira dizajnerske predmete te spaja kreativce i kupce kroz svoju e-commerce dimenziju.