TAPniME mobilna aplikacija

TAPniME je platforma zamišljena kao jednostavna, beskontaktna interakcija kupca sa servisima nuditelja usluge. Dostupna je kroz mobilnu aplikaciju u raznim scenarijima upotrebe od hotela, restorana, kafića, muzeja, kulturno-povijesnih objekata, poslovnih subjekata i u ostalim bezbrojnim scenarijima koje svaki dan otkrivamo zajedno s našim vjernim korisnicima.

Kada vidite TAPniME naljepnicu na nekom objektu ili lokaciji vaše lice će prekriti širok osmijeh zadovoljstva jer znate da trebate samo prisloniti svoj omiljeni mobitel i na ekranu vašeg ljubimca prikazati će se baš ona korisna usluga ili informacija koja vam treba. Vi jednostavno želite otkriti koja je to usluga i koju informaciju sakriva TAPniME naljepnica i više nećete biti frustiani čekajući da vas uluže u kafiću, restoranu ili hotelu, imat ćete točno onu informaciju koja je vezana uz mikro lokaciju kada kao turisti posjećujećte grad ili ste u muzeju, prikupljat ćete bodove u sustavu vrijednosti i osjećat ćete da vas se cijeni. Zato budite spremni na pozitivno ushićenje kad vidite ovaj logo i zajedno s nama gradite scenarije upotrebe koji vam uljepšavaju dan.