Sustav za nadzor i zaštitu dubinskih pumpi za crpljenje nafte

Zlatna medalja na izložbi EUREKA 95, Brussels – Veski d.o.o.