Sustav akvizicije podataka mobilnih uređaja zasnovan na Internetu

Sustav je dobio brončanu medalju na izložbi ARCA 2005, Zagreb.

Citus d.o.o.

Dragutina Golika 36

10000 Zagreb, Croatia

Direktor
Tomislav Bronzin
Web stranica
Telefon
+385 1 3667120