Štuka

'Štuka' je softver koji objedinjuje sve potrebno za poslovanje jedne manje logističke tvrtke – od fakturiranja i izdavanja računa do stanja na skladištu.

FORTIS LABOR d.o.o.

Direktor
Milan Gudeljević
Telefon
+385/99/3300-230