Protect@Work

Protect@Work je sustav koji omogućuje značajne uštede sredstava u području zaštite na radu i povećanje produktivnosti radnika. Koristi najmoderniju informatičko-komunikacijsku tehnologiju za proaktivno upravljanje evidencijama zaštite na radu, te organizaciju posla na siguran način.

Velika poslovna vrijednost aplikacije proizlazi iz:

Uštede:  planiranjem nabave, zaduživanja i zamjene zaštitne opreme moguće je uštedjeti i do 1000 kn po radniku, te se smanjuje broj ozljeda i troškovi bolovanja i odšteta

Produktivnost: organizacijom posla gdje svaki radnik upotrebljava adekvatnu zaštitnu opremu povećava se njihova produktivnost i efikasnost

Efikasno se provodi zakon sa minimalnim opterećenjem vezano na vođenje evidencija.

Tehnološka i poslovna inovativnost se  očituje kroz:

Inovativno korisničko sučelje – proizvod koristi grafičke prikaze podataka kako bi vizualno kvantificirao podatke i/ili ukazao na problem

Podrška za rad sa sporim ili povremeno dostupnim vezama - na lokacijama koje imaju spore komunikacijske kanale

Inteligentni sustav alarmiranja – omogućuje nekoliko sigurnosnih mehanizama kontrole/upozoravanja

Efikasna komunikacija – upotrebom Office Communicator (poruke/dostupnost) i Exchange Servera (dostupnost, organiziranje sastanka, e-mail) realizirana je komunikacija koja omogućava bolju organizaciju.

Više informacija: http://www.protectatwork.com/