Prilagođeni mystery shopping

• kreiranje specijaliziranih izvještaja prema standardima klijenta
• prilagođavanje našeg softvera potrebama klijenta
• provođenje posjeta u isto vrijeme na više lokacija
• audio izvještaji (GDPR-om kompatibilni)
* najpogodniji za velike kompanije i korporacije

Peekator j.d.o.o.

TPZ Velesajam, paviljon 12, Av. Dubrovnik 15

10000 Zagreb, Croatia

Direktor
Marin Mrša
Telefon
+395/95/9122-060