Poliklinika

Poliklinika predstavlja aplikaciju za brzo i pouzdano rješenje za vođenje i praćenje kompletnog poslovanja specijalističkih ordinacija i polikliničkih ustanova, svih vrsta i veličina.

Aplikacija je jednostavna i brza pomoć koja će u potpunosti zamijeniti ručnu evidenciju pacijenata i pregleda, ručno  vođenje poslovanja, izradu izvještaja, te je nezaobilazna pomoć u donošenju poslovnih odluka.