Platforma za ad hoc istraživanja

Preko Peekator platforme možete dobiti korisne uvide o vašim potrošačima već za 24-48 sati. Anketiramo preko 100 milijuna potrošača koji se mogu targetirati prema više od 20 kriterija.

Peekator d.o.o.

ZICER, 12. paviljon, Avenija Dubrovnik 15

10000 Zagreb, Croatia

Direktor
Marin Mrša
Telefon
+395 95 3645512