PK20130471

Univerzalni sklop za upravljanje korisničkim sučeljem računala detekcijom kretanja/pokreta ljudskog tijela ili geste

PK20130471

2015

Citus d.o.o.

Dragutina Golika 36

10000 Zagreb, Croatia

Direktor
Tomislav Bronzin
Web stranica
Telefon
+385 1 3667120