PK20060364

Višenamjenski frekventni regulator

Patent (konsenzualni) PK20060364 (2006.) za inovaciju „Višenamjenski frekventni regulator“

2006

Matuna d.o.o.

Direktor
Ivan Matuna mag.ing
Web stranica
Telefon
+385 1 366 5520; fax +385 1 366 7105