PK20040754

e.CRF elektronički sustav za prikupljanje, procesiranje i analizu rezultata kliničkih istraživanja

PK20040754 (2004.)

2008.

Utilis d.o.o.

Direktor
Goran Polonji, dipl.ing, Zdenko Ćorić
Telefon
+385 1 363 566; fax: +385 1 363 0469