PK20010358

Postupak sinkronizacije i odgovarajući davač takta za prijem signala u nestandardnim asinkronim protokolima

Kratki opis: Patent (PK20010358; 2001.) omogućava izradu komunikacijskih kontrolera za asinkronu komunikaciju s proizvoljnom dužinom i formatom riječi

Svrha patenta: Zbog brze promjene standarda u elektronici i informatici industrijska oprema „zastarjeva“ brže nego što je njezin realni vijek upotrebe. Današnja očekivanja koja se odnose na automatizaciju industrijskih procesa rastu brže nego što se oprema troši ili tehnološki zastarjeva.

Primjena ovog patenta omogućuje povezivanje industrijske opreme različitih proizvođača ili različitog tehnološkog stupnja u cjelovit sustav sa zajedničkim upravljanjem.

Patent je nastao kao dio projekta koji je za cilj imao povezivanje opreme korištene u elektroprivredi i do sada je u upotrebi u Elektro Sloveniji, Celje i HEP Elektroprimorje, Rijeka.

Sial d.o.o.

Aleja pomoraca 5

10000 Zagreb, Croatia

Direktor
Nikola Čolaković, dipl.ing.
E-mail
sial@sial.hr
Web stranica
Telefon
+385 1 3666 408