PK20000817

Distribucijski informacijski sustav baziran na Internetu kao mediju komunikacije između računala klijenta i poslužitelja

2003.

Citus d.o.o.

Dragutina Golika 36

10000 Zagreb, Croatia

Direktor
Tomislav Bronzin
Web stranica
Telefon
+385 1 3667120