PC PLC -sustav za računalno testiranje pogonskih stanja

PC PLC -sustav za računalno testiranje pogonskih stanja je  na međunarodnoj izložbi inovacija proizvoda i tehnologija INOVA 2008 u Zagrebu osvojio zlatnu medalju. 

Matuna d.o.o.

Direktor
Ivan Matuna mag.ing
Web stranica
Telefon
+385 1 366 5520; fax +385 1 366 7105