Modax3D

Razvijamo vlastitu liniju Modax3D modularnih uređaja za profesionalno prototipiranje. Cilj nam je stvoriti modularni sistem komponenti za aditivnu proizvodnju, kako bi kupac odabirom odgovarajućih komponenti složio stroj prema vlastitim specifikacijama. Dakle, Modax3D linija strojeva omogućuje vrlo jednostavnu izmjenu različitih alata prilikom aditivne proizvodnje te neprestanu nadogradnju modularnog stroja.

U sklopu projekta POC, unutar Zagrebačkog inovacijskog centra, testiramo inovativni koncept. Naziv projekta je “Modularni stroj s izmjenjivim sustavom alata pri kontinuiranom korištenju aditivnih i subtraktivnih postupaka obrade.” On predstavlja koncept spoja aditivnih i suptraktivnih postupaka proizvodnje u izradi proizvoda kompleksnih geometrija i velikih gabarita. Koncept obuhvaća izradu modularnog stroja koji kontinuirano može raditi s izmjenom 4 različita alata, u dva različita postupka obrade.

Modax3D omogućuje korisniku profesionalnu aditivnu proizvodnju, modularnost prilikom odabira komponenata, znatno skraćivanje proizvodnog procesa te mogućnost izrade vrhunskog proizvoda, koji je moguće brzo plasirati na tržište, te koji nadmašuje konkurentsku prednost.

FB: https://www.facebook.com/modax3d/