Mobilna aplikacija za maloprodaju

Molbilna aplikacija za iPhone i Android uređaje sa uključenim CMS-om i CRM-om te loyalty programom intergiranim u aplikaciju. 

Alfabit d.o.o.

Petra Hektorovića 2

10000 Zagreb, Croatia

Direktor
Slavko Pleš, Filip Drempetić
Web stranica
Telefon
+385 1 561 9296