Inteligentni detektor servisnih intervala

Određuje vrijeme servisnih intervala prema raznim parametrima pomoću inteligentnog algoritma.

Matuna d.o.o.

Direktor
Ivan Matuna mag.ing
Web stranica
Telefon
+385 1 366 5520; fax +385 1 366 7105