Innovation@net

Innovation@net je  na 36. hrvatskom salon inovacija INOVA 2011 u Zagrebu, dobio zlatnu medalju.

Citus d.o.o.

Dragutina Golika 36

10000 Zagreb, Croatia

Direktor
Tomislav Bronzin
Web stranica
Telefon
+385 1 3667120