Hemocyl

Hemocyl s osnovnim djelovanjem na hemoroidalne tegobe. Hemocyl pospješuje vensku cirkulaciju u području rektalnog plexusa, zdjelice, te portalnog krvotoka, i time odterećuje kompletni abdominalni venski bazen. Smanjenje količine venske krvi vodi padu intravenskog tlaka i kronična distenzija stjenki vena prestaje, a to vodi povlačenju hemoroidalnih tegoba.

Uzevši u obzir sve rečeno Hemocyl nije simptomatološko već jedinstveno, prirodno i uzročno rješenje hemoroidalnih tegoba !

Terra Lab International d.o.o.

Direktor
Alen Karlo
Telefon
+385 1 4854 112; +385 99 3393 108