Europalet test

Sustav za kontrolu termičkog tretiranja drva služi za automatsku kompjutersku kontrolu procesa radi dobivanja izvještaja prema zahtjevima koje mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu.

Matuna d.o.o.

Direktor
Ivan Matuna mag.ing
Web stranica
Telefon
+385 1 366 5520; fax +385 1 366 7105