EratoExpert

Ova tehnologija razumijevanja prirodnog jezika softveru omogućuje da razumije živog sugovornika. Ako, naprimjer, korisnik traga za informacijom na stranici ili u aplikaciji nekog pružatelja usluga u kojoj je EratoExpert ugrađen u obliku chatbota ili pametne tražilice, više ne mora razmišljati hoće li upotrijebiti odgovarajuće ključne riječi nego jednostavno postavi pitanje svojim riječima, onako kako bi upitao čovjeka, i sustav će ponuditi značenjski najbliži odgovor. 

Ova tehnologija može se ugraditi u različite proizvode i usluge kojima je cilj olakšati svakodnevnu muku svih nas - brzo i precizno pretraživanje informacija ili zadavanja naredbi bez potrebe korištenja ključnih riječi. Naime, vrlo se često suočavamo s potrebom pronalaska informacija o različitim službama i uslugama kojima se koristimo, a na stranicama poduzeća ili tijela državne uprave ne uspijevamo naći potrebnu informaciju putem ključnih riječi pa smo prisiljeni telefonom ili mailom kontaktirati službu za korisnike, što se obično čeka i ne rezultira rješavanjem problema onda kad nam je potrebno. Implementacija chatbota u mobilna ili web sučelja korisnicima će omogućiti da se trenutačno informiraju o onome što ih zanima, i to koristeći se svakodnevnim jezikom. 

Tehnologija pruža i znatne koristi za pružatelje usluga koji će chatbote ugraditi u svoje stranice i aplikacije jer će osigurati veće zadovoljstvo svojih korisnika, zadržati postojeće i privući nove korisnike, a ujedno i steći izravan uvid u njihove želje i mišljenje. 

ERATO - inteligentni softver d.o.o.

Direktor
Eduard Camaj
Web stranica
Telefon
+385/99/310-9993