Elektronska kolica za kameru na tračnicama sa sustavom za određivanje pozicije kamere u svrhu postizanja efekta proširene stvarnosti