Eco Mobile

ECOMOBILE je sustav za elektronsku identifikaciju otpada.

Byte Lab je kao partner tvrtke Eco Mobile d.o.o. za potrebe projekta razvio elektroničke komponente sustava. Više informacija možete pronaći na https://www.ecomobile.hr/

Byte lab grupa d.o.o.

, Croatia

Direktor
Matija Puškar, Danijel Babić
Telefon
+385 91 389 3514; +385 91 543 0825