ETERIK - stroj za preradu aromatičnog bilja u eterično ulje

Eterik je na 33. međunarodnoj izložbi inovacija, proizvoda i tehnologija INOVA, Čakovec, studeni 2008.,osvojio srebrnu medalju na sajmu Inova 2008.